10. SINIF TARİH DERSİ SINAV SORU VE CEVAPLARI

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} span.fullpost {mso-style-name:fullpost; mso-style-unhide:no;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

1. SORU= Fatih’in veraset sisteminde (padişahlık) yaptığı değişikliği yazınız.

CEVAP=

Fatih Sultan Mehmet çıkardığı kanunname ile padişah olan kişiye, rakip olan kardeşlerini öldürme yetkisi vermiştir.

 

2. SORU= Şehzadelerin sancaklara gönderilmemesinin sonuçlarını yazınız.

CEVAP=  

                 a) Şehzadelerin devlet yönetimiyle bağlantılarının kesil­mesine,    

                 b) Tecrübesiz bir şekilde tahta çıkmalarına yol açtı.

 

3. SORU= Serdar-ı Ekrem neye denir?

CEVAP=

Vezir-i Azam (sadrazam), padişah sefere katılmıyorsa ordunun başında savaşa katılır ve SERDAR-I EKREM unvanıyla padişahın bütün yetkilerini kullanırdı.

 

4. SORU= Kadı’nın taşra teşkilatındaki görevleri nelerdir?

CEVAP=

a) Merkezden gelen emirleri halka iletmek,  halkın şikâyetlerini merkeze bildirmek.

b) Her türlü davaya (miras, ticaret, ceza) bakarak karar vermek. (Yargıçlık)

c) Nikâh sözleşmesi,  şirket kurulması,  Vakıf kurulması gibi sözleşmeleri yapardı. (Noterlik)

d) Avarız denilen olağanüstü durumlardaki vergileri toplar,  merkeze gönderirdi.

 

5. SORU= Fetva kim tarafından verilirdi? Belirtiniz.

CEVAP= Şeyhül’islam (müftü) tarafından verilirdi.

 

6. SORU= Lala hakkında bilgi veriniz.

CEVAP=

16. yüzyılın sonlarına kadar şehzadeler 14 – 15 yaşlarına gelince, Anadolu’daki sancaklara sancakbeyi olarak gönderilirlerdi. Burada devlet yönetiminde tecrübe kazandıran, eğiten görevlilere LALA denirdi.

7. SORU= Kapıkulu askerlerinden olan süvariler hangi alt bölümlerden meydana gelmiştir?

CEVAP=

                 a) Sipahi     b) Silahdar     c) Sağ ulufeciler      d) Sol ulufeciler      e) Sağ garipler      f) Sol garipler

              

8. SORU= Padişahların emir ve buyruklarına ne ad verilir?

CEVAP=

FERMAN veya HATT-I HUMAYUN adı verilir.

 

9. SORU= Müderris kime denir? Yazınız.

CEVAP=

Medreselerde ders veren hocaya “müderris” adı verilir.

 

10. SORU= Divan-ı Hümayun’da hangi konular görüşülürdü?

CEVAP=

                 Askeri,  siyasi, idari, mali, adli konular ile şikâyet gibi konular görüşülürdü.

                  

11. SORU= Osmanlı kara ordusundan yardımcı askerlerinin alt bölümlerini yazınız.

CEVAP=

1) Müsellemler 2) Akıncılar    3) Azaplar     4) Deliler    5) Gönüllüler    6) Beşliler    7) Yayalar     

 

12. SORU= Divan-ı Hümayun nedir? Burada alınan kararlar hangi deftere yazılırdı?

CEVAP=

Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı, savaş ve barışa karar verildiği, büyük davaların ele alındığı bir kuruldu.

Divanda yapılan görüşmelerin kayıtlarının tutulduğu defterlere MÜHİMME DEFTERİ (Divan Defteri) adı verilir.

 

13. SORU= İlmiye sınıfının görevlerini yazınız.

CEVAP           

                            a) Fetva (ifta),         b) Eğitim (tedrisat)                c) Adalet (kaza).

                            

 

14. SORU= Sancak sisteminin faydalarını yazınız.

CEVAP=

Şehzadeler Askerlik ve yönetim alanlarında yetiştirilirlerdi.

 

15. SORU= Yeniçeriler ile tımarlı sipahiler arasındaki farkları yazınız.

CEVAP=

YENİÇERİLER

1) Hıristiyan çocuklar arasından seçilerek yetiştirilirlerdi.

2) Üç ayda bir ulufe denilen bir maaş alırlardı.

3) Yaya (piyade) askerlerden oluşuyordu.

4) Merkez ordusunu oluştururlardı.

5) Ordunun teknik sınıfını oluştururlardı.

TIMARLI SİPAHİLER

1) Hepsi atlı askerlerden oluşuyordu.

2) Masrafları dirlik sahipleri tarafından karşılanırdı.

3) Devlet hazinesinden para çıkmadan büyük bir orduya sahip oluyordu.

4) Eyalet askerlerinin tamamı Türklerden oluşurdu.

5) Devletten maaş almazlardı.

 

16. SORU= Levent neye denir?

CEVAP=

Osmanlılarda deniz askerlerine LEVENT denirdi.

 

17. SORU= Medreselerin bozulma nedenlerini yazınız.

CEVAP=

 a) Medreselerde okutulmakta olan bazı pozitif bilimlerin terk edilerek bunların yerine, zaten var olan nakilci ve ezbere dayalı bilimlerin konması,

 b) Kanunlara aykırı olarak büyük devlet adamlarının hatta padişahların müdahalesiyle bazı ulema çocuklarına 15 yaşından önce müderrislik verilmeye başlanması,

  c) Öğrencilerin, medreselerde esaslı bir öğrenim görmeden müderris olmalarıdır.

 

18. SORU= Reaya neye denir?

CEVAP= Osmanlılarda yönetilen halka  “REAYA” adı verilirdi.

 

19. SORU= İltizam usulü hakkında bilgi veriniz.

CEVAP=

İltizam devlete ait bir gelirin ihale yoluyla şahıslara verilmesidir.  16.  yüzyıldan sonra uygulamaya konulan bu sistemde devlete ait bir gelir genellikle 3 yıllık bir süre için açık artırmaya çıkarılır, en yüksek bedeli verene devredilirdi.

 

10. SORU= Ulufe ne demektir?

CEVAP=

Yeniçerilere üç ayda bir "ULUFE" denilen maaş verilirdi. 

 

21.Devlet nedir? En az kaç öğeden oluşur? Bu öğeleri yazınız.

CEVAP=

İnsanların oluşturduğu en üst düzeydeki örgütlenme biçimine devlet denir.

En az üç öğeden meydana gelir. 1.Halk  2.Ülke. 3.egemenlik

 

22.Osmanlı devletinde toplum kaça ayrılırdı? Yazınız.

CEVAP=

İkiye ayrılır; a.Yönetenler-Askeriler (seyfiye, ilmiye, Kalemiye)

                     b.Yönetilenler-Reaya

 

 

 

 

23. Millet sistemi nedir? Açıklayınız.

CEVAP=

Osmanlı devletinin, kendi egemenliği altında yaşayan toplulukların din ve mezhep esasına göre örgütleyip yönetme şekline Millet Sistemi denir.

 

24. Osmanlı devletinde askeri (yönetici) sınıfına geçmenin şartları veya yolları nelerdir?

CEVAP=

      A. Müslüman olmak

      B. Türkçe bilmek

      C.Görevini iyi yapmak

      D. Padişaha tam bağlı olmak

      E. Devşirmeden gelmek

      F. Medresede iyi eğitim almak

      G. Savaşta başarı göstermek.

      H. Kalemiyede memur olmak

 

25. Celali İsyanlarına neden bu isim verilmiştir? Açıklayınız

CEVAP=

1519?da Bozoklu Celal adında biri Tokat dolaylarında devlet yönetiminden memnun olmadığı için isyan etmiştir. Daha sonra aynı nedenlerden dolayı çıkan isyanlar onun adına ithafen Celali diye anılmıştır.

 

26. Osmanlı devletinde ilk nüfus sayımı ne zaman, hangi amaçla yapılmıştır?

CEVAP=

1831 yılında, yeni bir ordu kurulması için vergi kaynakları bulmak ve askerlik yapabilecek kişilerin sayısını ortaya çıkarmak amacı ile yapılmıştır.

 

27. Tımarlı Sipahileri görevleri nelerdir?

CEVAP=

Tımarlı Sipahilerin görevi savaş dönemlerinde savaşa iştirak etmektir. Barış döneminde ise Tımar Sistemi uyarınca kendi denetimlerinde olan tımar alanlarındaki halkın güvenliği sağlamak, halktan vergi toplamak ve bu vergiler ile hem kendilerini geçindirmek hem de asker yetiştirmekti.

 

28. Osmanlı devletinde toprak yönetim bakımından kaça ayrılırdı? Açıklayınız

CEVAP=

Üçe ayrılırdı,

A. Öşri Topraklar: Müslümanlara ait topraklardır

B. Haraci Topraklar: Gayri Müslimlere ait topraklardır

C. Miri Topraklar: Mülkiyeti devlete ait olan topraklardır.

 

29. Lonca teşkilatı içerisindeki üretim faaliyetlerinin özellikleri nelerdir?

CEVAP=

A.Üretim, yörenin gereksinimine göre yapılırdı.

B.Üretimin standardizasyonu, ihtisab kanunları ile saptanmıştı.

C.Üretim sınırlı olduğu için, malın fiyatı, üreticinin ve tüketicinin durumu gözetilerek yapılırdı.

D.Beldenin şartlarında oluşan değişiklik üretimime de yansırsa, esnaf teşkilatı ile yerel yöneticiler ortak karar alıp değişiklik yapabilirdi.

 

30.16.yy.da Osmanlı devletinin önemli ticaret merkezlerinin isimlerini yazınız.

CEVAP=

İstanbul, Bursa, Kahire, Edirne, Selanik, Halep ve Kefe.

 

 

                                         ÜNSAL SÜZEN 

 

                                    TARİH ÖĞRETMENİ &amp;amp;lt;!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Verdana; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:536871559 0 0 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:35.95pt 46.3pt 27.0pt 45.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:595.3pt 841.9pt; margin:27.0pt 19.3pt 9.0pt 45.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-columns:2 not-even 261.0pt .1pt 269.9pt; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:826478919; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-82127406 -1623667230 2126270928 69140507 69140495 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507;} @list l0:level1 {mso-level-text:%1-; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-text:%2-; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l1 {mso-list-id:1450511697; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1512492798 69140495 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507;} @list l1:level1 {mso-level-start-at:7; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} --&amp;amp;gt;

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !